GRINI NÆRINGSPARK 4B

Bygget ble oppført for Noroffice AS i 2000.
Eiendommen fremstår som et moderne, velholdt bygg.
Byggets 1. etasje er høytlager utleid i 10+10 år til Kappa Bioscience AS.
De to øverste etasjene ble i 2015 omgjort til et kontorhotell som i dag er fullt utleid med tilsammen 15 forskjellige bedrifter.

Totalt 2.470 m2

Oslo Eiendomsinvest AS
Profile Advice AS
Kappa Bioscience AS
Bærum Boligutvikling AS
Lemonsjøen Utvikling AS

Bjerch & Krefting AS
Bjerch Eiendom AS
Grini Næringspark 4B AS
Norsk Profilreklame & Gaver
Oslo Eiendomsinvest AS
Trygg  Entreprenør AS
Initech Consulting AS