GRINI NÆRINGSPARK 4B

Bygget ble oppført for Noroffice AS i 2000.
Eiendommen fremstår som et moderne, velholdt bygg.
Byggets 1. etasje er høytlager utleid i 10+10 år til Kappa Bioscience AS.
De to øverste etasjene ble i 2015 omgjort til et kontorhotell som i dag er fullt utleid med tilsammen 25 forskjellige bedrifter.

Totalt 2.470 m2

NorLink AS
Firefly AS
Profile Advice AS
MB Exhibit AS
Kappa Bioscience AS
Quooker AS
Fairwater Marine

Bjerch & Krefting AS
Bjerch Eiendom AS
Nilsen Brokers Re AS
Grini Næringspark 4B AS
Norsk Profilreklame & Gaver
Xhibit Group AS
Oslo Eiendomsinvest AS