VØYENENGA

Vøyenenga ligger sentralt til midt i Bærum, 3 km Nord for Sandvika inntil E-16. Området huser et variert næringsliv med moderne infrastruktur og enkel adkomst med bil og offentlig kommunikasjon. Området omfatter industri, nærings og handelsområdene Rud-Hauger, Vøyenenga – Holma og Årenga.

Vøyenenga er i sterk vekst. I løpet av 2017/2018 ble det ferdigstilt mer enn 300 nye boliger i Vøyen Hageby, på den gamle gartneritomten til Gartner Andersen. Området har gangavstand til Vøyenenga Nærsenter som har dagligvareforretning, postkontor, gartneri, apotek og en rekke nødvendige funksjoner.
Næringslivet er variert og huser en rekke byggvaregrossister, entreprenørbedrifter, maskinutleie, maskingrossister , produksjon og mekanisk industri, samt kommunale bedrifter.