NATOBYGGET AS

Bygget ble oppført for Nato i 1974 som deres administrative hovedkontor.
Rehabilitering av eiendommen ble ferdigstilt i 2019.
Rehabiliteringsarbeidet bestod i ny fasade, nye vinduer, samt total renovering av 2 etasjer i bygget.

Totalt 3.357 m2

Flow Meisingset VVS AS
Concept2 Norge AS
Gallagher & Robertson AS
Trasé AS
ZDC Footwear AS

Nordic Hotel Support AS
Alfa Medical AS
Miljø- og Fluidteknikk AS
Tømrermester Jo Morten Hagen AS
Dogman Norge AS