VØYENENGA INVEST AS

Bygget ble oppført i 1970 og den nyeste delen ble oppført i 1997.
Bygget består av 4041 m2 lager/butikk/kontor.
I kommuneplan 2017-2033 er eiendommen satt av til boligformål.

Eiendommen er fullt utleid.

Eiet tomt på 4720 m2

Tores Moterservice AS
Hurtigruta Carglass
Glassmester1 AS
Lavpris Liftutleie AS

Lås & Prosjekt AS
ATV Import AS
Boligstyle AS