RINGERIKSVEIEN INVEST AS

Byggene ble oppført i 1976 og den nyeste delen ble oppført i 1987.
Byggene består av 3653 m2 lager/butikk/kontor.
I kommuneplan 2017-2033 er eiendommen satt av til boligformål.

Eiet tomt på 6954 m2

Krefting AS
Focus Nordic AS

Sandvika VVS
Skapnett AS